Kamis, 02 Agustus 2012

contoh surat kuasa


SURAT KUASA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

            Nama                           : Khaidhir
            Jenis Kelamin               : Laki - Laki
Jurusan                         : Teknik Elektro ( D3)
Bidang studi                  : Energi Listrik
            NIM                             : 0904005010007

           

Memberi kuasa kepada :

            Nama                           : Armansah
            Jenis Kelamin               : Laki - Laki
            Jurusan                        : Teknik Elektro (D3)
            Bidang studi                 : Energi Listrik
            NIM                             : 0904005010001


Untuk melakukan pengurusan administrasi kampus .Demikian surat  kuasa ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.                                                                                    Banda Aceh, 01 November 2011
Pemberi Kuasa


Khaidhir
Nip. 0904005010007
Penerima Kuasa


Armansah
Nip. 0904005010001

Tidak ada komentar:

Posting Komentar