Minggu, 02 Januari 2011

Contoh Surat Tugas Guru

KOPS SURAT

__________________________________________________________________________________

S U R A T    T U G A S

Nomor: 800/........../SMA.3/Disdik/2011


Dasar             : Perintah Kepala Sekolah

M E N U G A S K A N

Kepada          :  Nama                                 : Mulyani, S.Pd
NIP                                   : 19690111 199201 2 001
Pangkat / Gol / Ruang          : Pembina /IV/a
Jabatan                               : Guru Pembina

Untuk             : 1. Pembimbing Lomba Asah Terampil Expo Kimia XVIII UPI 2011
Dengan ketentuan sebagai berikut:
Hari / Tanggal      : Senin, 27 Desember 2010
Waktu                 : Pukul 09.00 s.d. Selesai
Tempat                : SMA Negeri 2 Majalengka
                         2. Dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan setelah dikerjakan
                                          
Rajagaluh, 1 Januari 2011
Kepala Sekolah
Nama Kepala Sekolah
NIP. ...........................................


TEMBUSAN:
1.      Yang bersangkutan
2.      Arsip sekolah


Tidak ada komentar:

Posting Komentar